Kulturföreningen Lyktan 2020

Utställningar, föredrag etc. anordnas i  Galleri Lyktan i Skogås, Huddinge kommun.   Utställningsarrangör i Östra gymnasiet. På Skogås vårdcentral anordnas barnkonstutställningar.

Galleri Lyktan

September 2020
Hoppas ni har haft en trevlig sommar, trots pågående pandemi. Styrelsen beklagar att covid-19 tvingat Lyktan och många andra ideella organisationer att tillfälligt stänga verksamheten. Årsmötet flyttas av samma skäl till nästa år.
Lyktan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Anpassar lokalen och antalet besökare för att undvika trängsel. Begränsade öppettider. För utställningarna ansvarar respektive utställare.
Välkommen till våra höstarrangemang.
Lyktans styrelse

Höstens utställningar 2020


8 - 26/8 Kenth Wångklev.  Avslutad.

7 - 23/9 Tibor Jaeger.  Avslutad.

26/9 - 12/10 Röjning i ateljén.   Lyktans konst. Avslutad.        

Höstens Konstmässa är inställt.

Utställning. Lars Wickberg

!7 oktober till 11 november
Öppettider
Lördag 17 oktober kl. 14-18.
Måndagar, onsdagar, fredagar, söndagar samma tid.
Öppettiderna kan komma att ändras. Övriga dagar och tider enligt överenskommelse.

Se Lars hemsida www.worldwidewickberg.com


Galleri Lyktan, en trappa upp i Skogås centrum.
lokal

Östra Gymnasiet

På Östra gymnasiet arrangerar Lyktan konstutställningar.

Barnkonst i vårdcentralens väntrum

Se utställningen

Lyktans barnklubb

Lyktans barnaktiviteter har öppnat.
Onsdagar kl. 15.00–17.00
Välkommen att måla tillsammans med vår barngrupp.
Rita och Aljona Galleri Lyktan

För dig som är mellan 7-15 år. Kom och delta i en Internationell barnkonst tävling.

Hantverkskafé    Stängt under hösten

Fotoklubben

Vi träffas på måndagar under udda veckor,
klockan 18:00 på Galleri Lyktan. Lokalen är stor så vi kan lätt hålla avstånd.
Välkommen!

Lyktans Poesigrupp

Lyktans Poeter träffas
Torsdag 15/10 kl 18.00
Onsdag 18/11 kl 18.00
Onsdag 9/12 kl 18.00
Kontaktperson är Yvonne Pettersson mail: yvop@telia.com
Samarbetspartner
abf
Kontakt:
Se Om Lyktan